Image Description

Een nieuwe week, een nieuwe halte voor de RTV Oost-verkiezingskaravaan: Kampen

  19 februari 2018 -   KAMPEN

Op de eerste dag van de tweede week houdt de RTV Oost-verkiezingskaravaan halt in Kampen. 

Kampen had in een aantal opzichten de wind mee in de afgelopen vier jaar. De stad trok veel publiciteit met de Hanzedagen en de 'terugkeer' van een oud Kogge-schip. Kampen en omstreken is ook content met het besluit dat de verbreding van de N50 twee jaar naar voren wordt gehaald.

Hoofdbrekens

Maar er waren ook strubbelingen. Er is nog altijd verzet tegen de bouw van een nieuwe woonwijk in De Reeve. Ook zijn er problemen met vervuilde grond op de plek waar een parkeergarage is gepland. Over parkeren gesproken; niet-functionerende parkeerautomaten veroorzaakten hoofdbrekens en een forse schadepost in het gemeentehuis.

SP

Vier jaar geleden was de SP één van de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij nam plaats in het college van B & W maar stapte hier al snel uit na een conflict over de vergoedingen voor thuiszorg, hoewel wethouder Gerlofsma graag wilde blijven. De plek in het college is ingenomen door de SGP. De SP doet dit jaar niet mee, maar enkele raadsleden maken onder de naam Kampen Sociaal een doorstart.

Bestuurlijk was er ook onrust rond de verkoop van de Stadskazerne. Het leidde tot het vertrek van VVD-wethouder Martin Ekker. Hij werd opgevolgd door partijgenoot Marieke Spijkerman. 

Zondag

In het christelijke bolwerk is vanuit inwoners een actie opgezet om ook op zondag de winkels te openen. Via de website van RTV Oost hebben inwoners ook gepleit voor openstelling van winkels op zondag. "Het gaat niet om de kwestie op zich, maar om het idee dat uit respect voor een specifieke groep (minderheid) concessies worden gedaan, wat prima is. Maar dat respect lijkt steeds meer eenzijdig te zijn", luidt één van de reacties

Verkiezingsnieuws uit Kampen

Overig verkiezingsnieuws


    OverijsselKiest is een onderdeel van RTV Oost