Image Description

Kampense politici willen gelijkheid voor iedereen: "En laat de stad bruisen"

  19 februari 2018 -   KAMPEN

Kampen, de oude Hanzestad vol monumentale panden. De (kandidaat-)raadsleden zetten in op behoud van deze karakteristieke panden, maar ook de roep om vernieuwing klinkt. En ook op het sociale vlak valt er nog flink wat winst te behalen.

Koopzondag of zondagsrust. De discussie die hét hete hangijzer is tijdens de komende verkiezingen in Kampen. Partijen als D66 en VVD pleiten voor een verruiming van de regels en meer levendigheid in het centrum van de stad. 

Sociaal en gelijk
Ook hoog op de politieke agenda staat armoedebestrijding. Bijna alle kandidaten pleiten voor meer oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. De PvdA roept op tot een gelijkwaardige behandeling van alle Kampenaren. "En de burgers zijn goed in staat zelf dingen te realiseren, dat wil ik ook stimuleren." 

Ook GroenLinks ziet graag een sociaal en eerlijk Kampen. "Een eerlijker beleid voor mensen die in armoede leven. Zorg dat de regelingen beter zijn én dat iedereen die regelingen ook kan vinden." Christenunie sluit zich hierbij aan: "Iedereen moet de zorg krijgen die ze verdient. Wat dat betreft is er in Kampen nog een belangrijke taak te vervullen."

Buitengebied
Het CDA vraagt daarnaast ook aandacht voor de kernen rondom Kampen. "Ik vind het belangrijk dat scholen en dorpshuizen behouden blijven voor de dorpen." En daar heeft nieuwkomer Kampen Sociaal nog wat aan toe te voegen. "Doe iets moois met de kogge die een paar jaar terug werd gevonden. Die verdient een mooie plek."

Verkiezingsnieuws uit Kampen

Overig verkiezingsnieuws


    OverijsselKiest is een onderdeel van RTV Oost