Image Description

ChristenUnie wil weten waar hoogspanningskabels in Overijssel ondergronds kunnen

  03 juli 2018

Het kabinet wil binnen vijftien jaar zo'n 135 kilometer aan bovengrondse hoogspanningsverbindingen door bebouwd gebied vervangen voor ondergrondse kabels. De ChristenUnie in Overijssel wil van Gedeputeerde Staten weten waar in Overijssel hoogspanningskabels ingegraven kunnen worden.

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen van 50, 110 en 150 kV komen in aanmerking voor het plan van het kabinet. Volgens de minister gaat het om ongeveer 135 kilometer in heel Nederland. Voorwaarde voor de ondergrondse verkabeling is dat de betreffende gemeente en/of provincie een deel van de kosten draagt. 

Statenlid Sybren Stelpstra vraagt namens de ChristenUnie Overijssel aan Gedeputeerde Staten of zij ook vindt dat hoogspanningsverbindingen tot ongewenste situaties kunnen leiden en zo ja, in welke mate en op welke plaatsen in Overijssel Gedeputeerde Staten medewerking wil bieden aan de ondergrondse verkabeling. 

De partij wil verder weten of er gebieden zijn waar hoogspanningskabels niet binnen 15 jaar, de looptijd voor het verkabelingsprogramma, ingegraven kunnen worden en als dat zo is, waarom dat op deze plekken niet kan. Tot slot pleit de ChristenUnie ervoor dat voortaan bij hernieuwde inrichting van de energie-infrastructuur verkabeling altijd ondergronds plaats vindt, uitgezonderd waar dit technisch volstrekt onmogelijk is en vraagt zich af of de gedeputeerde deze visie deelt. 

Raalte, Almelo, Deventer

In Overijssel zijn drie plekken waar hoogspanningskabels over woonwijken lopen: in Raalte, Almelo en Deventer. "Wij hebben hier twee kilometer kabel boven de grond lopen", vertelde wethouder Wout Wagenmans van de gemeente Raalte in mei 2018 aan RTV Oost. 

Een groepje inwoners van Raalte-Zuid koestert al langer de wens om de hoogspanningskabels uit hun wijk kwijt te raken. Ze hebben zich verenigd in de werkgroep Raalte Kabelvrij. Momenteel loopt er een haalbaarheidsonderzoek van de gemeente, waarvan de resultaten na de zomer worden verwacht. Als het aan de werkgroep ligt moeten de kabels in 2021 onder de grond liggen. 

Gezondheidsrisico's 

De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van hoogspanningsverbindingen. Gezondheidsrisico’s spelen daarin een belangrijke rol. Langdurige blootstelling aan sterke magnetische velden geeft mogelijk een hoger risico op het ontstaan van kinderleukemie en hersentumoren bij kinderen, bleek in april uit onderzoek van de Gezondheidsraad. 

  • Leukemie treft in Nederland jaarlijks circa 135 kinderen. Eén geval per twee jaar hangt mogelijk samen met de aanwezigheid van bovengrondse elektriciteitslijnen.

Om tegemoet te komen aan zorgen van mensen die onder een hoogspanningslijn wonen, heeft het vorige kabinet een uitkoopregeling ingesteld. Dat is voorzorgbeleid, omdat niet duidelijk genoeg naar voren kwam dat er een direct verband was tussen de blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen en het ontstaan van kinderleukemie. Maar de aanwijzingen waren te sterk om het bestaan van een direct verband uit te sluiten.

Overig verkiezingsnieuws

14 aug - GroenLinks wil 'bijenhaltes’ naar Overijssel halen 

12 jul - Openhartige Twentse melkveehouder: "Huidige onzekerheid moet geen maanden meer duren"

22 jun - Deze Overijsselaars zijn nog verstoken van snel internet: "Ik word er hélemaal gek van"

19 jun - Ze kunnen aan de slag! Zes nieuwe Overijsselse gedeputeerden geïnstalleerd  

11 jun - Provincie presenteert coalitieakkoord: bijna 100 miljoen extra beschikbaar voor bereikbaarheid

11 jun - Nieuw provinciebestuur presenteert vandaag coalitieakkoord

06 jun - Na maanden onderhandelen zijn de partijen eruit: Overijssel heeft nieuwe coalitie

31 mei - PRIX Circom mee naar Overijssel

23 mei - 'Overijssel heeft binnen een maand coalitieakkoord'

11 mei - 'Meer zeggenschap gemeenten leidt tot meer vertrouwen onder burgers'

09 mei - Bestuurskundige Linnenbank over coalitiefrustratie: "Je wil toch vooral een daadkrachtig bestuur"

09 mei - Onbegrip over coalitievorming leidt tot provinciaal debat

25 apr - Oud-gedeputeerde Bart Krol van provincie Utrecht nieuwe informateur voor Overijssel

24 apr - SGP en 50PLUS nieuwe beoogde kandidaten in coalitie Overijssel na vertrek PvdA

18 apr - Informateur Jansen over uitstappen PvdA: 'Teleurstellende wending'

18 apr - PvdA Overijssel stapt uit formatie na forse kritiek van achterban op FvD

17 apr - Kijk terug: Informateur Jansen komt met advies voor nieuwe coalitie Overijssel

10 apr - Rechtse coalitie, met linkse accenten lijkt stap dichterbij  

10 apr - Informateur zet in op coalitie tussen CDA, VVD, FvD, CU en PvdA

25 mrt - Forum voor Democratie 'aast' op plek CDA in Overijsselse Statenzaal


    OverijsselKiest is een onderdeel van RTV Oost