Image Description

PvdA vreest voor sluiting middelbare scholen in Overijssel

  01 oktober 2018

De Overijsselse PvdA-fractie vreest dat scholen moeten sluiten als het nieuwe bekostigingsmodel voor middelbare scholen wordt ingevoerd.

De regering stelt een nieuw model voor om de bekostiging van het voortgezet onderwijs te vereenvoudigen. Het voorgestelde model leidt ook tot een forse herverdeling van het geld waardoor scholen in dunbevolkte gebieden minder geld ontvangen.

'Vestigingen dicht'

De provincies Drenthe, Gelderland, Groningen, Limburg, Zeeland en Friesland waarschuwden eerder al in een brief aan de Tweede Kamer dat er te weinig rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van krimpregio’s. Nu zegt ook de Overijsselse PvdA dat het nieuwe financieringsmodel "stevige consequenties" kan hebben.

Sommige regio’s gaan er tot 17,5 procent op achteruit, volgens de PvdA. "Mogelijk moeten er zelfs vestigingen van scholen dicht." De partij wil dat Overijssel zich aansluit bij de oproep van de andere provincies om de gevolgen voor de "onevenredig getroffen regio's" af te zwakken.

Minister: 'Geen scholen dicht'

In antwoorden op Kamervragen van PvdA en GroenLinks ontkent minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs vandaag dat vestigingen van scholen zullen sluiten als gevolg van het nieuwe model. Het model leidt volgens de minister slechts tot "beperkte herverdeeleffecten". Of scholen in krimpregio's sluiten, hangt volgens hem af van "de gezamenlijke inspanning van schoolbesturen om goed te anticiperen op leerlingendalingen". 

Debat

Overmorgen debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe verdeelmodel. De PvdA hoopt dat de Tweede Kamer "dit rampzalige idee van tafel wordt geveegd."

Overig verkiezingsnieuws

14 aug - GroenLinks wil 'bijenhaltes’ naar Overijssel halen 

12 jul - Openhartige Twentse melkveehouder: "Huidige onzekerheid moet geen maanden meer duren"

22 jun - Deze Overijsselaars zijn nog verstoken van snel internet: "Ik word er hélemaal gek van"

19 jun - Ze kunnen aan de slag! Zes nieuwe Overijsselse gedeputeerden geïnstalleerd  

11 jun - Provincie presenteert coalitieakkoord: bijna 100 miljoen extra beschikbaar voor bereikbaarheid

11 jun - Nieuw provinciebestuur presenteert vandaag coalitieakkoord

06 jun - Na maanden onderhandelen zijn de partijen eruit: Overijssel heeft nieuwe coalitie

31 mei - PRIX Circom mee naar Overijssel

23 mei - 'Overijssel heeft binnen een maand coalitieakkoord'

11 mei - 'Meer zeggenschap gemeenten leidt tot meer vertrouwen onder burgers'

09 mei - Bestuurskundige Linnenbank over coalitiefrustratie: "Je wil toch vooral een daadkrachtig bestuur"

09 mei - Onbegrip over coalitievorming leidt tot provinciaal debat

25 apr - Oud-gedeputeerde Bart Krol van provincie Utrecht nieuwe informateur voor Overijssel

24 apr - SGP en 50PLUS nieuwe beoogde kandidaten in coalitie Overijssel na vertrek PvdA

18 apr - Informateur Jansen over uitstappen PvdA: 'Teleurstellende wending'

18 apr - PvdA Overijssel stapt uit formatie na forse kritiek van achterban op FvD

17 apr - Kijk terug: Informateur Jansen komt met advies voor nieuwe coalitie Overijssel

10 apr - Rechtse coalitie, met linkse accenten lijkt stap dichterbij  

10 apr - Informateur zet in op coalitie tussen CDA, VVD, FvD, CU en PvdA

25 mrt - Forum voor Democratie 'aast' op plek CDA in Overijsselse Statenzaal


    OverijsselKiest is een onderdeel van RTV Oost