Image Description

Oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar in slotdebat RTV Oost

  19 maart 2019

Oppositie en coalitie stonden nadrukkelijk tegenover elkaar vanavond in de Deventer Schouwburg tijdens het slotdebat in aanloop naar de Statenverkiezingen. Met name Erik Veltmeijer van de PVV botste regelmatig met zijn collega's, en niet alleen met die van de oppositie. 

"Het is mooi als er allemaal mooie groene dromen zijn, maar uiteindelijk moet het wel uit onze portemonnee komen en het moet dus realistisch blijven." Met dat argument haalde VVD-lijsttrekker Monique van Haaf kern- en thoriumcentrales weer onder het stof vandaan. Tenminste, zij vond dat de andere partijen die energiebronnen daar wegstopte in het debat over duurzaamheid. 

Niks gepresteerd

Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren was kritisch op de partijen D66, VVD, ChristenUnie en CDA die de afgelopen periode het college vormden in de provincie. Op het gebied van duurzaamheid is volgens hem niks gepresteerd de afgelopen jaren. "Vier jaar geleden hadden we 7,5 procent duurzame energie en dat percentage is nog steeds hetzelfde."

Ook lijsttrekker Erik Veltmeijer van de PVV toonde zich na vier jaar oppositie uiteraard kritisch. Hij beschuldigde niet alleen de collegepartijen van hypocrisie, maar ook de Partij voor de Dieren en 50PLUS, die net als de VVD en CDA meededen aan het debat over duurzaamheid. 

"Wij hebben altijd gezegd: trap op de rem, dit is niet de oplossing, het jaagt burgers in armoede. Van deze partijen hebben wij nul steun gehad op het moment dat we dit soort zaken naar voren brachten. Het zijn vier hypocriete partijen."

Opmerkelijk

In het debat over verkeer constateerde Annemieke Wissink van de PvdA in haar eigen woorden iets opmerkelijks. "Ik ben het voor de verandering eens een keer eens met mijn collega van de PVV", aldus Wissink verwijzend naar het betoog van Veltmeijer.

De PVV-lijsttrekker beschuldigde de VVD van verkiezingsretoriek door in verkiezingstijd de aanpak van de N35 tussen Zwolle en Twente weer nadrukkelijk naar voren te schuiven. Annemieke Wissink van de PvdA was het met Veltmeijer eens. "We horen van de VVD nu al drie verkiezingen achter elkaar dat er een A35 gaat komen. Ze noemen zich de partij van de doeners, waarom ligt die A35 er dan nog niet?" 


Verbindende rol

Waar het CDA graag de verbindende rol speelt in de provinciale politiek, pakte VVD-lijsttrekker Monique van Haaf die handschoen op in de discussie over de N35.

Zij nodigde de PvdA uit mee te doen. "We leven in een democratie. Je hebt een meerderheid nodig om zoiets voor elkaar te krijgen en ik beproef bij u dat u graag die N35 wil aanpakken. Dus kom naar de A35 toe, dan gaan we daar samen voor. PVV wil ook deze weg aanpakken, CDA wil deze weg aanpakken, dus dan schieten we al aardig op om een meerderheid te krijgen."

Een mooi plaatje dat werd geschetst door Van Haaf, maar Van Hijum gaf in het debat aan te willen blijven bij wat was afgesproken met het Rijk: een 2x2 baans-weg met een maximum snelheid van honderd kilometer per uur. Voor een A35 tussen Twente en Zwolle leek van Hijum niet te porren. 

Meer betaalbare huurwoningen

Over de bouw van sociale huurwoningen gingen de lijsttrekkers van de ChristenUnie, D66, SP, PvdA en GroenLinks met elkaar in debat. Ze werden het niet eens over de vraag of de provincie gemeenten moet dwingen meer betaalbare huurwoningen te bouwen.

Lijsttrekker Wybren Dijkstra van D66 twijfelt aan die aanpak. "Volgens mij hoeven we de gemeenten niet te dwingen. Het signaal vanuit de gemeenten is: wij willen heel graag meer bouwen. Ze zitten nu nog te veel in regelgeving vast."

Manouska Molema van GroenLinks onderkende de noodzaak van bouw van meer sociale huurwoningen, maar vindt dat je de gemeenten daar niet direct toe hoeft te dwingen. "Als een gemeente te weinig inspanning levert, dan komt als laatste middel dwang pas te pas."

Markt in bedwang krijgen

Annemieke Wissink van de Partij van de Arbeid is wat strakker in de leer. "Wij zijn de laatste weken door Overijssel gereisd en je hoort overal dat er te weinig betaalbare woningen zijn. We moeten zorgen dat we die markt in bedwang krijgen, want die bouwt alleen voor de rijken om er zoveel mogelijk aan te verdienen."

Ook Harry Broekhuijs van de SP pleitte voor meer goedkope huurwoningen. "Daar hebben we de afgelopen vier jaar een enorme achterstand opgelopen."

Commissaris van de Koning Andries Heidema sloot de avond af met de dringende oproep vooral te gaan stemmen.

Overig verkiezingsnieuws

14 aug - GroenLinks wil 'bijenhaltes’ naar Overijssel halen 

12 jul - Openhartige Twentse melkveehouder: "Huidige onzekerheid moet geen maanden meer duren"

22 jun - Deze Overijsselaars zijn nog verstoken van snel internet: "Ik word er hélemaal gek van"

19 jun - Ze kunnen aan de slag! Zes nieuwe Overijsselse gedeputeerden geïnstalleerd  

11 jun - Provincie presenteert coalitieakkoord: bijna 100 miljoen extra beschikbaar voor bereikbaarheid

11 jun - Nieuw provinciebestuur presenteert vandaag coalitieakkoord

06 jun - Na maanden onderhandelen zijn de partijen eruit: Overijssel heeft nieuwe coalitie

31 mei - PRIX Circom mee naar Overijssel

23 mei - 'Overijssel heeft binnen een maand coalitieakkoord'

11 mei - 'Meer zeggenschap gemeenten leidt tot meer vertrouwen onder burgers'

09 mei - Bestuurskundige Linnenbank over coalitiefrustratie: "Je wil toch vooral een daadkrachtig bestuur"

09 mei - Onbegrip over coalitievorming leidt tot provinciaal debat

25 apr - Oud-gedeputeerde Bart Krol van provincie Utrecht nieuwe informateur voor Overijssel

24 apr - SGP en 50PLUS nieuwe beoogde kandidaten in coalitie Overijssel na vertrek PvdA

18 apr - Informateur Jansen over uitstappen PvdA: 'Teleurstellende wending'

18 apr - PvdA Overijssel stapt uit formatie na forse kritiek van achterban op FvD

17 apr - Kijk terug: Informateur Jansen komt met advies voor nieuwe coalitie Overijssel

10 apr - Rechtse coalitie, met linkse accenten lijkt stap dichterbij  

10 apr - Informateur zet in op coalitie tussen CDA, VVD, FvD, CU en PvdA

25 mrt - Forum voor Democratie 'aast' op plek CDA in Overijsselse Statenzaal


    OverijsselKiest is een onderdeel van RTV Oost