Image Description

Provincie presenteert coalitieakkoord: bijna 100 miljoen extra beschikbaar voor bereikbaarheid

  11 juni 2019

De bereikbaarheid van Overijssel moet flink verbeteren. De nieuwe provinciale coalitie trekt hier bijna 100 miljoen euro extra voor uit. Voor andere portefeuilles is nog eens ruim 200 miljoen extra gereserveerd.

Het coalitieakkoord van CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en PvdA is vanmiddag gepresenteerd in Almelo. Het extra geld voor bereikbaarheid moet vooral naar het verbeteren van de verbinding tussen Zwolle en Enschede. De weg N35 wordt specifiek genoemd. Deze moet zo snel mogelijk opgewaardeerd worden tot een 4 x 100 km/u weg. Daarnaast moet het spoor op de verbinding Zwolle-Enschede verdubbeld worden.

Verder valt op dat de nieuwe coalitie extra geld wil uittrekken voor het verbeteren van fietsverbindingen en wil inzetten op schonere brandstoffen zoals blauwe diesel en waterstof. Onbeveiligde spoorwegovergangen worden uitgebannen. Het verkeersveiliger maken van provinciale wegen krijgt meer prioriteit. 

Betaalbare huizen

Ook woningbouw krijgt in het nieuwe coalitieakkoord meer aandacht. Zo moeten er veel meer huizen worden gebouwd voor starters en ouderen. Problemen op de woningmarkt, zoals ingewikkelde regels, worden aangepakt. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om voor bepaalde groepen tijdelijke woningen te bouwen. Het tekort aan betaalbare huurwoningen wordt ook aangepakt. Omdat het aantal ouderen stijgt moeten er nieuwe voorzieningen komen, waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen zijn. 

Thorium

Een ander belangrijk punt is de energietransitie. De huidige coalitie verbindt zich wel aan de landelijke doelstellingen, maar gaat gemeenten niet dwingen om windmolenparken en zonneparken aan te leggen. Er komt meer geld om initiatieven van de inwoners van Overijssel te ondersteunen. Het aantal plekken waar windmolens gebouwd mogen worden wordt beperkt om het Overijsselse landschap beter te beschermen. Ook worden de mogelijkheden om zonneparken op agrarische grond te bouwen beperkt. Opvallend is dat thorium wordt genoemd als mogelijke nieuwe energiebron in Overijssel. Thorium is een vorm van kernenergie, alleen komt minder nucleair afval vrij, dat bovendien minder lang radioactief blijft. 

Platteland

Bij het plattelandsbeleid valt op dat het aantal regels waar boeren mee te maken hebben, omlaag moet. Het gaat daarbij om regels op het gebied van fosfaat, stikstof, asbest en klimaat. Boeren die  zich extra inspannen voor het behouden van planten en dieren krijgen een passende beloning. Er moet een plan van aanpak komen voor de dalende veengronden in de Kop van Overijssel. Verder moet het platteland aantrekkelijk blijven voor jong en oud. 

Provincie presenteert coalitieakkoord - fotograaf: RTV Oost
Fotograaf: RTV Oost
Provincie presenteert coalitieakkoord

De coalitieonderhandelingen werden de afgelopen weken geleid door Bart Krol, voormalig gedeputeerde in Utrecht. Aanvankelijk leek er een coalitie te komen, waarvan ook Forum voor Democratie deel uitmaakte. De PvdA legde op het laatste moment een bom onder die variant, na protest vanuit de achterban. 

Hoofdlijnenakkoord

Het nieuwe coalitieakkoord heet 'samen bouwen aan Overijssel'. De schrijvers benadrukken dat het gaat om een hoofdlijnenakkoord, waarbij de details samen met inwoners van Overijssel, gemeenten, bedrijven, instellingen en organisaties verder worden uitgewerkt. 

Het nieuwe college bestaat uit zes gedeputeerden: Eddy van Hijum en Roy de Witte (CDA), Gert Harm ten Bolscher (SGP), Monique van Haaf (VVD), Bert Boerman (ChristenUnie) en Tijs de Bree (PvdA).

Overig verkiezingsnieuws

14 aug - GroenLinks wil 'bijenhaltes’ naar Overijssel halen 

12 jul - Openhartige Twentse melkveehouder: "Huidige onzekerheid moet geen maanden meer duren"

22 jun - Deze Overijsselaars zijn nog verstoken van snel internet: "Ik word er hélemaal gek van"

19 jun - Ze kunnen aan de slag! Zes nieuwe Overijsselse gedeputeerden geïnstalleerd  

11 jun - Provincie presenteert coalitieakkoord: bijna 100 miljoen extra beschikbaar voor bereikbaarheid

11 jun - Nieuw provinciebestuur presenteert vandaag coalitieakkoord

06 jun - Na maanden onderhandelen zijn de partijen eruit: Overijssel heeft nieuwe coalitie

31 mei - PRIX Circom mee naar Overijssel

23 mei - 'Overijssel heeft binnen een maand coalitieakkoord'

11 mei - 'Meer zeggenschap gemeenten leidt tot meer vertrouwen onder burgers'

09 mei - Bestuurskundige Linnenbank over coalitiefrustratie: "Je wil toch vooral een daadkrachtig bestuur"

09 mei - Onbegrip over coalitievorming leidt tot provinciaal debat

25 apr - Oud-gedeputeerde Bart Krol van provincie Utrecht nieuwe informateur voor Overijssel

24 apr - SGP en 50PLUS nieuwe beoogde kandidaten in coalitie Overijssel na vertrek PvdA

18 apr - Informateur Jansen over uitstappen PvdA: 'Teleurstellende wending'

18 apr - PvdA Overijssel stapt uit formatie na forse kritiek van achterban op FvD

17 apr - Kijk terug: Informateur Jansen komt met advies voor nieuwe coalitie Overijssel

10 apr - Rechtse coalitie, met linkse accenten lijkt stap dichterbij  

10 apr - Informateur zet in op coalitie tussen CDA, VVD, FvD, CU en PvdA

25 mrt - Forum voor Democratie 'aast' op plek CDA in Overijsselse Statenzaal


    OverijsselKiest is een onderdeel van RTV Oost