Image Description

Ze kunnen aan de slag! Zes nieuwe Overijsselse gedeputeerden geïnstalleerd  

  19 juni 2019

Na de verkiezingen op 20 maart werden weinig nieuwe plannen meer bedacht op het provinciehuis in Zwolle. Het wachten was op een nieuw dagelijks bestuur, maar sinds vanavond is er weer werk aan de winkel. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is geïnstalleerd tijdens een vergadering van Provinciale Staten en kan aan de slag.  
 

Het nieuwe college bestaat uit zes gedeputeerden. Eén meer dan de vorige periode. Het CDA levert als grootste partij twee gedeputeerden: Eddy van Hijum en Roy de Witte. De andere coalitiepartijen leveren allen één gedeputeerde: Monique van Haaf (VVD), Bert Boerman (ChristenUnie), Gert Harm ten Bolscher (SGP) en Tijs de Bree (PvdA).

Nieuwe Overijsselse gedeputeerden geïnstalleerd  - fotograaf: Simon Dirk Terpstra

Vlak voor de installatie van de nieuwe groep gedeputeerden werden alle Statenleden gevraagd om in te stemmen met de benoeming. Opvallend waren de vijf tegenstemmen bij Eddy Van Hijum. De andere gedeputeerden kregen allen twee tegenstemmen. 

Coalitieakkoord 

Het coalitieakkoord van het nieuwe college werd vorige week gepresenteerd in Almelo. Er is ruim 300 miljoen extra te besteden. Een groot deel van het geld, 100 miljoen euro, wordt geïnvesteerd om de bereikbaarheid van Overijssel flink te verbeteren. In totaal beschikken de gedeputeerden de komende vier jaar over een budget van 2,2 miljard euro.

  

Oppositie 

Oppositiepartijen waren vanavond in de gelegenheid om tijdens een debat hun mening te geven over het nieuwe coalitieakkoord. Lof is er voor de manier waarop de samenleving betrokken is geweest bij het schrijven van het akkoord. Nu is het volgens de oppositie wel zaak om die samenleving te blijven betrekken bij de uitvoering. D66 en Forum voor Democratie vragen de gedeputeerden daarom om concrete doelen te stellen, zodat de inwoners van Overijssel het provinciebestuur kunnen toetsen op de behaalde resultaten.

Provinciale Staten in vergadering over het coalitieakkoord - fotograaf: Simon Dirk Terpstra

  

Linkse partijen kritisch 

GroenLinks vreest dat bij de huidige coalitie minder ruimte biedt voor windenergie. Dat is volgens de partij zorgelijk, omdat de doelstellingen rond duurzame energie maar moeizaam tot stand komen. GroenLinks riep de politiek daarom vanavond op om meer ruimte te maken voor windmolens. De Partij voor de Dieren wil dat het nieuwe college zich inzet om de veestapel in Overijssel te verkleinen.  

Voor deze voorstellen was onvoldoende steun bij andere partijen. Wel haalde een ander voorstel van GroenLinks het; een actieplan voor mensen met een mentale of fysieke beperking. Dat actieplan moet tot stand komen samen met de net benoemde minister van Gehandicaptenzaken, Overijsselaar Rick Brink. Ook gemeenten en belangorganisaties krijgen een belangrijke rol bij het plan. 

 

voormalige gedeputeerde Hester Maij - fotograaf: RTV Oost / Jauke Boerdam

Afscheid twee gedeputeerden 

Met de installatie van het nieuwe college neemt Overijssel afscheid van de gedeputeerden Annemieke Traag van D66 en Hester Maij van het CDA. De gedeputeerden Van Hijum, Boerman en Van Haaf waren ook actief in het vorige college. Zij keren dus wel terug. 

voormalig D66-gedeputeerde Annemieke Traag - fotograaf: RTV Oost

Overig verkiezingsnieuws

14 aug - GroenLinks wil 'bijenhaltes’ naar Overijssel halen 

12 jul - Openhartige Twentse melkveehouder: "Huidige onzekerheid moet geen maanden meer duren"

22 jun - Deze Overijsselaars zijn nog verstoken van snel internet: "Ik word er hélemaal gek van"

19 jun - Ze kunnen aan de slag! Zes nieuwe Overijsselse gedeputeerden geïnstalleerd  

11 jun - Provincie presenteert coalitieakkoord: bijna 100 miljoen extra beschikbaar voor bereikbaarheid

11 jun - Nieuw provinciebestuur presenteert vandaag coalitieakkoord

06 jun - Na maanden onderhandelen zijn de partijen eruit: Overijssel heeft nieuwe coalitie

31 mei - PRIX Circom mee naar Overijssel

23 mei - 'Overijssel heeft binnen een maand coalitieakkoord'

11 mei - 'Meer zeggenschap gemeenten leidt tot meer vertrouwen onder burgers'

09 mei - Bestuurskundige Linnenbank over coalitiefrustratie: "Je wil toch vooral een daadkrachtig bestuur"

09 mei - Onbegrip over coalitievorming leidt tot provinciaal debat

25 apr - Oud-gedeputeerde Bart Krol van provincie Utrecht nieuwe informateur voor Overijssel

24 apr - SGP en 50PLUS nieuwe beoogde kandidaten in coalitie Overijssel na vertrek PvdA

18 apr - Informateur Jansen over uitstappen PvdA: 'Teleurstellende wending'

18 apr - PvdA Overijssel stapt uit formatie na forse kritiek van achterban op FvD

17 apr - Kijk terug: Informateur Jansen komt met advies voor nieuwe coalitie Overijssel

10 apr - Rechtse coalitie, met linkse accenten lijkt stap dichterbij  

10 apr - Informateur zet in op coalitie tussen CDA, VVD, FvD, CU en PvdA

25 mrt - Forum voor Democratie 'aast' op plek CDA in Overijsselse Statenzaal


    OverijsselKiest is een onderdeel van RTV Oost